Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна

Нийтэлсэн: Админ 2020-03-23 10:31:34

Теле хичээлээр:

Сургуулийн өмнөх боловсрол
ЕБ-ын 1-12 дугаар анги
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад зориулсан
Насан туршийн боловсролд зориулсан
Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан
Эрүүл мэндийн хичээлийг тус тус багтжээ.
Теле хичээлийг тухайн сувгаар нөхөж үзэх боломжтой.1-6 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна2-6 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна3-6 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна4-6 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна5-6 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна6-4 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна7-4 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна8-4 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна9-3 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна10-5 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна11-4 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна12-4 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна13-3 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна14-2 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна15-1 Гуравдугаар сарын 21-27-ны өдрүүдийн Теле хичээлийн хуваарийг хүргэж байна

0 сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх