Холливуд Монголд" фестивали болно

Нийтэлсэн: Админ 2019-04-12 13:33:00

Монгол Улсын брэндийн зөвлөл нь дэлхийд Монгол Улсын үнэлэмж, байр суурь, монгол хүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэн таниулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг таниулах бодлогыг зохицуулах, төрөөс баримтлах бодлогын талаар санал боловсруулах, бодлогын хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх, зөвлөмж гаргах үүрэгтэй. "Холливуд Монголд" төслийг дэмжин, хамтран ажиллаж байна. 
--------------------------------
"Холливуд Монголд" фестивалийн тасалбарыг https://www.ticket.mn/event/689/ -ээс аваарай...
#HollywoodMongolia #ДэлхийдГарахБоломж #ШилдгүүдээсСуралцацгаая