Дээрхийн гэгээн XIV Далай лам Данза ...
2 жил 2 сарын өмнө
Дээрхийн гэгээн XIV Далай лам Данза ...
2 жил 2 сарын өмнө
Дээрхийн гэгээн XIV Далай лам Данза ...
2 жил 2 сарын өмнө
Дээрхийн гэгээн XIV Далай лам Данза ...
2 жил 2 сарын өмнө
Hurdshine jil
2 жил 3 сарын өмнө