Дээрхийн гэгээн XIV Далай лам Данза ...
1 жил 9 сарын өмнө
Дээрхийн гэгээн XIV Далай лам Данза ...
1 жил 9 сарын өмнө
Дээрхийн гэгээн XIV Далай лам Данза ...
1 жил 9 сарын өмнө
Дээрхийн гэгээн XIV Далай лам Данза ...
1 жил 9 сарын өмнө
Hurdshine jil
1 жил 9 сарын өмнө